Институции

25 млн. лв. за извънкласни дейности

Близо 25 млн. лв. са заложени в средносрочната бюджетна прогноза за финансиране на извънкласни дейности в училищата. Средствата са предвидени за периода след приключването на проекта „Твоят час“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Разград, по време на посещение на Панорамата на средното образование в Разград.

Образователният министър разгледа щандовете на 14 професионални и профилирани училища. По време на обиколната вниманието му е било привлечено от масата на иновативното училище ПГХТБТ „Мария Кюри“, където се спира да направи химични експерименти заедно с учениците. „Министърът направи опитът „слонска паста“, смесвайки няколко химични елементи. Те извират под формата на пяна и изригват в различни цветове.“, обясни Валентина Александрова – учителката, напътствала Красимир Вълчев в опита.

Тя допълни, че министърът ги е поздравил за това, че като иновативно училище осигуряват обучението на ученици в реална работна среда и си партнират с бизнеса.

Източник: monitor.bg