Институции Учители

450 000 eвро за подкрепа на учителите по международен проект

Фондация УниКредит и глобалната образователна мрежа Teach For All (TFA) обявиха нова фаза на своето сътрудничество с тригодишно партньорство на стойност 5.5 милиона евро. Целта е да насърчат идеята за равно и качествено образование на всички деца в Европа, съобщи МОН.


За България партньор на фондацията е „Заедно в час“, чиито учители работят основно в училища с ученици от уязвими групи и използват различни инструменти, за да ги мотивират да посещават училище. Планира се с финансиране от 450 000 евро да се разшири подкрепата за учителите в цялата система през следващите три години, което ще засегне повече от 35 000 ученици в над 780 училища.


В България ще се работи и за засилване на програмата “Училища за пример” за развитие на директори, опитни учители и начинаещи учители, както и за разработване на висококачествено дигитално съдържание за учители, с което да имат достъп до съвременни педагогически инструменти.


Министър Цоков отбеляза проекта на „Образование без граници“ (за обучение по математика в прогимназиален етап), благодарение на който учителите могат да изработят образователни ресурси, които да станат достъпни чрез платформата „Дигитална раница“ за всички ученици. „От няколко месеца подготвяме и задълбочени анализи на резултатите на учениците, за да преодолеем образователните неравенства“, обясни още той.

Източник: МОН