Мнения

248 300 студентите са се обучавали в университетите ни за 2015-2016 г.

Общо 248 300 студентите са се обучавали в университетите и специализираните висши училища през учебната 2015/2016. От тях 34 600 или 13,9% са записани в частни вузове, като броят им намалява с 2,6% в сравнение с предходната учебна година, сочи доклад.

От него става ясно, че България не се движи с необходимия темп към набелязаната стратегическа цел за 2020 година – 5% участие на населението на възраст 25-64 години във формално или неформално образование или обучение. Според данни от документа през миналата година дори се отчита понижаване на дела на лицата, които влизат в тази група до 2%.

И все пак най-активни са младите от 25 години до 34 години, като делът на хората на тази възраст, участващи в „Учене през целия живот“ нараства непрекъснато, макар и незначително. Тревожно е обаче, че активността на лицата на 45 години е много ниска. Именно те имат най-голяма потребност от обучение, което да актуализира или повиши техните знания и умения в динамичната и развиваща се икономическа среда, в която навлизат все по-нови технологии с по-кратък цикъл на живот, сочи докладът.

Източник: dnes.bg