Мнения

230 млн. лв. повече в бюджета на МОН за следващата година

За следващата календарна година МОН ще разполага за бюджета си с 230 млн. лв. повече, отколкото през настоящата година.

Заместник-министър Диян Стаматов съобщи и за голям проект на стойност 140 млн. лв. в сферата на училищното образование „Твоят час“, който е по Оперативна програма „Наука и и образование за интелигентен растеж“ за следващите две календарни години. Амбициозната цел е да накара всички учители да променят своя светоглед така, че на учениците да им е интересно, а и да изпълни своята възпитателна стойност.

Заместник-министърът обясни, че с финансовия ресурс, насочен към образованието, реформата ще се осъществява плавно и постоянно, „за да се променят всички дефицити, които виждаме в образованието и в съпътстващите дейности – материална база, възпитание, социализация на децата, хранене на учениците, средата, в която се обучават, компютърни и други допълнителни техники. Материалната база трябва наистина да бъде съвременна и адекватна.“

Източник: МОН