Учители

220 български учители годишно се обучават в ЕС

Българските учители имат възможност да повишават квалификацията си в чужбина с пълно финансиране от програма „Коменски” на ЕС.

 

Учителите, владеещи английски език, могат да получат по програмата от €1600 до €2800 за пътни разходи, престой, храна и такса за обучение.

 

Обичайната продължителност на един курс е от 5 дни до 2 седмици, но в редки случаи може да продължи до 6 седмици.

 

Рядко курсове се провеждат и на френски, немски и испански, и учители владеещи тези езици, могат да кандидатстват за обучения, провеждани на тях, когато има такива.

 
Обученията са по:
  • Прилагане на нови педагогически практики;
  • Интерактивни методи на преподаване;
  • Методи на ръководене на училище;
  • Подобряване нивото на чужд език;
  • Разширяване на познанията в дадена научна област;
  • Др.
 

Всяка година приблизително 220 български учители заминават на обучение по програмата в държава от ЕС, в страните от зоната за свободна търговия, или в Турция.

 

Учителите, които желаят да се възползват, е необходимо най-напред да кандидатстват по да кандидатстват по секторната програма „Индивидуални квалификационни дейности”, която е част от „Коменски”.

 

По програмата могат да кандидатстват преподаватели, които работят в училища или школи, учители, който водят езикови курсове, представители на регионалните инспекторати.