Училища

21 са отлично изпълнените проекти по програма „Учене през целия живот”

Сертификатите за качествено изпълнение на проекти за 2007 г. по европейските програми „Леонардо да Винчи” и „Коменски” връчи на 18 декември зам.-министърът на образованието, младежта и науката Светлана Ломева. 21 са отлично изпълнените проекти по програма „Учене през целия живот”
 
Зам.-министър Светлана Ломева участва в Първата валоризационна конференция на програма „Учене през целия живот”. Форумът отбеляза и 10-годишнината от създаването на Центъра за развитие на човешките ресурси.
 
“Поздравявам ви, че успяхте да се утвърдите като национална агенция с висока степен на усвояемост на европейските средства. С ваша помощ хиляди български ученици, учители, студенти и преподаватели реализираха образователни проекти на национално и европейско ниво”, каза Светлана Ломева.

Общата цел на Програмата „Учене през целия живот” е да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на Европейската Общност като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Програмата цели и обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.

Програмата „Учене през целия живот” се създава с Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/