Учители

2010 в Русия ще бъде посветена на учителите

В Русия 2010 е обявена за Година на учителя. Тържественото й откриване ще се състои в края на януари в Санкт-Петербург. Както отбеляза в новогодишното си поздравление министърът на образованието и науката на Русия Андрей Фурсенко, „не е случайност, че 2010 ще бъде посветена на руските учители“.

 „Това държавно внимание е заслужено и оправдано. Учителите формират младите граждани, определят успеха на нашата страна. Закономерно е, че професията учител следва да има и особен статут“ – каза министърът.