Училища

200 училища в страната ще могат да си направят дигитална диагностика

В 200 училища средата на следващия месец предстои да бъде въведен европейският инструмент за самооценка – Selfie.

Те ще имат възможност да работят и да си направят дигитална диагностика – какви умения притежават учители и от какви имат нужда, какво искат учениците, обясни зам. – министърът на образованието и наука Деница Сачева по време на 14-та национална конференция по е-Образование, която ще премине под мотото „Дигитални умения за устойчиво е-Образование”.

Тази тема е сред приоритетите на МОН и към него до момента за предоставени около 200-250 млн.лв от държавния бюджет и по различни оперативни програми, заяви Сачева. Тя избори инструментите, с които се работи в сферата на дигитализация на образованието.

„Вчера в Министерски съвет бе прието решение във връзка с проекти, които да се финансират по програмата за структурни реформи на Европейската комисия и бе даден висок приоритет на проекта, свързан с разрастване на стратегия за  въвеждане на облачни решения в системата на образованието в България.“, каза Сачева.

Тя припомни, че от следващата година започва и работата по проекта“ Образование за утешение ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ -, който е на стойност 50 млн. евро. По него ще се обучават на дигитални умения учители, които преподават дигитални технологии, както и 13 хиляди преподаватели, които преподават чрез технологии. Освен обучения, по проекта ще разработи и електронно съдържание и отворено образователните ресурси.

„Предстои и разработване на национална програма за участието на IT бизнеса в училище. Работещите в тези компании ще имат по – лесен достъп и възможност да преподават. В програмата ще има компонент, с който учителите, които преподават технологии или искат да осъвременяват непрекъснато дигиталните компетентности да имат лесен достъп.“, обясни още зам. – министърът за стратегиите на МОН. Програмата ще помогне за преодоляване на предизвикателства пред учителите в въвеждането на предмета компютърно моделиране в трети клас, като опита да им осигури необходимите дигитални умения.

Сачева сподели, че по време на европейската седмици на кодирането тази година се се включили повече от 24 хилядите деца, ученици у студенти щ . Сред тях за първи път е имало и детски градини, които се включват с университети. Тя допълни, че по проекта „Образование за утрешния ден“ ще бъдат включени пилотното и 50 детски градини.

Предизвикателство обаче остава дигитализацията на висшето образование, каза още Сачева.

Източник: monitor.bg