Мнения

20 % от 15-годишните тийнейджъри в ЕС – неграмотни

Европейският съюз е разтревожен от високото равнище на неграмотност в общността – 20 % от 15-годишните европейски тийнейджъри се затрудняват да четат и пишат.

Борбата с младежката неграмотност е едно от най-сериозните предизвикателства пред ЕС, защото тя води до последващи сериозни социални проблеми. 1/5 от младите в нямат базова грамотност, което ще затрудни тяхното участие в трудовия пазар и обществото по-късно.

Отделно около 80 млн. възрастни европейци, което е около 1/3 от работната сила в съюза, имат ниски или само основни умения, което също ги изключва от трудовия пазар. А се очаква делът на работните места, които изискват висока квалификация, да се увеличи до 35 на сто къмо 2020 г. от сегашните 29 на сто.

Затова ЕС си поставя за цел в следващите 8 години да намали с 5 процента дела на 15-годишните, които имат проблеми с четенето.

Близо 775 млн. души на планетата не могат да четат и да пишат, а почти 2/3 от неграмотните са млади момичета и жени. Това сочат данните от разпространен документ на ЮНЕСКО – Организацията за образование, наука и култура на ООН. Голяма част от хората, които не познават четмото и писмото, живеят в Южна и Източна Азия, както и в Африка.

Броят на неграмотните тийнейджъри в света се изчислява на 122 млн. Причината за многото хора, които не могат да четат и пишат, е, че навсякъде правителствата отпускат твърде малко средства за обучение по начална грамотност, при все че образованието днес е сред основните човешки права.