Учители

2 367 са професорите в България

Учените на щат в България са 16 168. Това посочва в писмен отговор министърът на образованието и науката Тодор Танев, пише БГНЕС. Справката обхваща учените, които са на основен трудов договор в акредитираните висши училища, институтите на БАН и Селскостопанската академия.

България има 2 367 професори и 5 567 доценти, 3978 главни асистенти и 4256 асистенти. 1884 от професорите са на щат в университетите, 410 са в БАН и 73 в Селскостопанската академия. Най-много са българските учени във възрастовата група 56-60 години – 2635.

Двама са българските професори на възраст между 31 и 35 години. Един доцент е на възраст между 26 и 30 години. 23 асистенти са на възраст до 25 години.