Ученици

2 свободни места на 1 кандидат-гимназист в Пазарджишко

До истински парадокс доведе класирането и запълването на паралелките след 7-ми клас в професионалните училища в Пазарджишко, след като 431 деца трябва да кандидатстват за 896 незаети места за третото класиране.

Това стана ясно от сайта на местното Регионално управление на образованието.

Според публикуваната справка над 90 са паралелките, в които не достигат ученици, по заявения от училищата план-прием в областта. 191-но са незаетите места в 27 профилирани паралелки в областта, а рекордните 705 в над 64 професионални паралелки. Това се получава, тъй като  потокът от ученици се съсредоточава от години в 5-6 училища в областта.

Другите се „борят“ за ученици и дори се стига до третия парадокс за насочване на групи от основните училища в конкретни гимназии или умишлено задържане на свидетелства за основно образование, които да се включат чак в третия етап на класиране. И на второ класиране има паралелки с нулев интерес от учениците, като за някои от тях свободните места са с максимално допустимия брой от 26 ученици за паралелка.

Паралелките с непопълнени повече от 10 гимназисти са общо 42. От тях 8 профилирани паралелки с липса на над 12 ученици за клас и 34 професионални с по над 10 свободни места. Засега на втория етап закрити паралелки няма.

Източник: monitor.bg