Институции Ученици Училища Учители

193 училища кандидатстват за иновативни училища

193 училища са кандидатствали в Министерството на образованието и науката (МОН) за включване в Списъка на иновативните училища за следващата учебна година. Образователните институции участват с разработени иновативни училищни проекти, съобщава МОН. Голяма част от тях предлагат нови методи на преподаване и въвеждане на новости в организацията и съдържанието на обучението. Друга част залагат на нов или по-усъвършенстван начин на управление и обучение, както и на по-добра образователна среда. Място в проектите намират също разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми.

За първи път през тази година училищата наблягат на теми, свързани с личностното развитие и гражданското образование на учениците. В други проекти се акцентира върху обучение чрез работа по проекти, дигиталните науки и  STEM обучението. Интерес има към изкуствата, екологията, методиката „Монтесори“, спорта, кариерното ориентиране и развитие на професията, изкуствения интелект и др. 

Най-много от кандидатите за статут на иновативни са основни училища – общо 87. Постъпили са искания от 57 средни и девет начални училища, както и от 30 професионални и осем профилирани гимназии. Проекти са изпратили още от едно спортно и едно обединено училище.

Общо 144 от институциите са общински, 25 – държавни, а 24 – частни. Училищата са разпределени в 96 населени места от 27 области в страната.

Постъпилите проекти ще бъдат оценени от Комисията за иновативни училища към МОН, в която са включени образователни експерти, специалисти от научните среди, бизнеса и технологичните индустрии.

Междувременно други 44 училища със статут на иновативни са представили в МОН информация за промени в иновативните си проекти. Измененията са свързани с разширение на обхвата на учениците, вида на иновациите, квалификацията на учителите и др. Училищата са попълнили електронни формуляри за разширение на обхвата на действащите проекти.

Иновативните проекти са с продължителност до четири  години. Те обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка в резултатите, които подлежат на мониторинг и анализ.

През настоящата учебна година като иновативни са определени 510 училища от всички области на страната. Повече по темата можете да видите ТУК.

Източник: МОН