Ученици

190 роми в първи клас срещу заплащане

Първокласници във възрастов интервал от 17 до 83 години посещават всеки ден училището в берковския квартал „Раковица“, информира Нова ТВ. 190 ученика от ромски произход сядат зад чиновете в желанието си да се научат да четат и пишат.

Повечето са напълно неграмотни, а някои в миналото са посещавали училище. Накрая на обучението си след успешно положен изпит, всеки един ще получи удостоверение за завършен клас.

Повечето се обединяват около мнението, че на „стари години“ е трудно да се учи.

Учениците имат различна мотивация да учат. Един иска да вземе книжка за управление на МПС, друг да кандидатства за работа, но повечето идват в клас, за да си приберат четирите лв на ден, предвидени по програмата.

„Грамотна съм, но идвам заради парите. И да се образовам още, но и заради парите.

Пари има отпуснати за 10 500 души, пожелали да се образоват. Необходимо е да са без образование (или завършили първи, втори или трети клас) и да са навършили 16 години. До момента в програмата на МОМН са обхванати около 7000 души, разкрива министърът на образованието Сергей Игнатов.