Институции Ученици Училища

19 000 родители не пускат децата си на училище

8 от всички 2 367 училища в страната ще посрещнат новата учебна година в друга сграда заради недовършени ремонт.

В други над 50 дейностите ще продължат след първия учебен звънец. Това съобщи образователният министър Красимир Вълчев по време на семинар в Правец.

Това са ПГИУ “Елиас Канети” в Русе, Професионална Гимназия по Строителство,Архитектура и Геодезия Любо Байер” Стара Загора. Второ Основно Училище “Гоце Делчев” в Гоце Делчев, ПМГ „Иван Вазов” в Добрич. Начално училище „Васил Левски” във Варна, ПГ „Найден Геров” в Лом и Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, както и училището в с. Горно Черково, което е преместено в Бузовград, след като беше срутена стена по време на ремонта. „С очакването на стартирането на ремонтни дейности на други училища е възможно по време на учебната година и други училища да имат нова локация. Учебният процес със сигурност ще тече нормално и когато приключат ремонтните дейности, тези ученици ще бъдат върнати в обновени сгради”, допълни зам.-министър Таня Михайлова. Тази учебна година в класните стаи ще влязат над 700 000 ученици, от тях близо 60 000 ще бъдат в първи клас.

Близо 44  000 деца все още не са обхванати в училище, стана ясно още по време на семинара. „Има 25 000 деца, за които все още не знаем къде се намират и около 19 000 все са идентифицирани, но родителите са отказали да влязат в клас.”, обясни зам.-министър Деница Сачева. Тя обясни, че по работата на механизма за обхват ще се насочи към съвместни дейности с родителите с помощта на национални програми и проекти.

За работата за децата със специални образователни потребности (СОП), които са около 22 000 – 18 198 – общо деца със СОП в средните училища и 4 065 в детските градини, пък ще бъдат предоставяни и за малчуганите, които са в частни образователни институции. „Предлагаме финансирането за ресурсното подпомагане да може да се насочва и към частните училища и детски градини, тъй като има деца прецеденти, при които децата се записват в такива и трябва да получат и тази грижа от държавата.”, обясни Сачева. За да бъде осигурено медицинско обслужване в училища ще бъде дадена възможност общините да сключват договори с медицински или консултативни центрове, за да се осигури медицинско обслужване там където няма физическо лице. В момента в страната има близо 180 школа без лекар или медицинска сестра.

Стартират 2362,5 паралелки след 7-и клас.

94% или 2362,5 от всички 2499 паралелки заложени в план приема след седми клас ще се реализират и ще стартират тази учебна година, сочат предварителни данни на МОН. Само Варна и Габрово от всички 28 области ще запълнят всички заложени бройки. От тях 1 335, 5 са в професионални. Сред нереализираните са в направление машиностроене и строителство. „Това е тенденция , която трябва да преобърнем, тъй като се търсят кадри в тези направления и икономически сектори.”, обясни Михайлова. Реализираните паралелки в дулано обучени пък са 133. Толкова си и всички от 9-и до 12-и клас. В края на тази учебна година за първи път ще има и допълнителен план-прием за над 700 ученици от обединените училища, в които се обучават до 10-и клас.

Източник: monitor.bg