Ученици

19% от децата между 3 и 6 години не ходят на детска граница

19% от българчетата между 3 и 6 години не посещават детска градина. Това показва проучване за ранното детско развитие, направено от фондация „За нашите деца“.

„Много деца от най-бедните семейства остават извън обхвата на обществените детски градини. По 40% от децата от ромски произход не посещават забавачка“, се казва в доклада.

Данни на Евростат показват, че 43,7 на сто от българчетата живеят в риск от бедност и социално изключване. Това според експертите от фондация „За нашите деца“ е предпоставка за рискове за развитието на хлапетата. Данни на Евростат отчитат, че 6,5% от българчетата до 5-годишна възраст изостават в растежа си, а над 25 на сто са с различна степен на анемия.

На базата на изследването се дават и препоръки, като въвеждане на редовни домашни посещения от лекари при децата до 3 години, въвеждане на методи за ранно разпознаване на обучителните трудности в детските градини, данъчни стимули за работодатели, които наемат родители на малки деца и им осигуряват гъвкаво работно време.

Бъдещата визия за ранно детско развитие трябва да залага на достъпа до образование, ефективното финансиране и управление, но и на скоростни решения и мобилността на бъдещите поколения, заяви зам.-министърът на образованието Деница Сачева.

Изследването отчита още необходимостта от единен център за координация на отделните политики, който трябва да е институция. Държавната агенция за закрила на детето е възможен такъв център, но към момента няма такава роля и не я припознава като своя роля.   

Източник: monitor.bg