Ученици

17 671 зрелостници избрали биологията за втора матура

Нa 22 май 2015 г., в 7:00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката, ще бъде изтеглен изпитният вариант за втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета.

Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по всеки предмет.

Най-много зрелостници – 17 671, тази година са избрали като втори задължителен ДЗИ биология и здравно образование.  14 638 дванадесетокласници са пожелали да се явят на изпит по география и икономика, а английският език е предпочетен от 11 598 абитуриенти.

Изпитът започва в 8:00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа.