Училища

17 СУ „Дамян Груев“ получи максимална оценка по проект на Еразъм +

През месец февруари 2018 година, 17 Средно училище „Дамян Груев“ кандидатства с проектно предложение на тема „Интелигентно училище“ по програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

Проекта на училището на тема „Интелигентното  училище“ получи  оценка за качество ОТ 88,5 ТОЧКИ  ПРИ  МАКСИМАЛНА  ВЪЗМОЖНА ОЦЕНКА ОТ 100 ТОЧКИ.

Предлаганите курсове залегнали в проекта са 7 и в тях ще вземат участие 13 преподаватели, които ще се обучават в различни страни от ЕС.
Някои от курсовете са : Хепи скул, Обърната класна стая, Дигитални технологии в обучението по различни предмети и проверката на знанията, Поведение и борба срещу агресията и др.

Предстои сключване на договор с ЦРЧР за отпускане на финансова подкрепа.
С участието си  по програма Еразъм +, още веднъж  доказваме , че преподавателите от 17 училище са твърдо устремени към повишаване на квалификацията си и са мотивирани да предоставят качествено образование релевантно на европейските стандарти.

Да си пожелаем успех  в мисията „Интелигентно УЧИлище“ !