Ученици

17 региона отбелязват напредък на НВО

В 17 региона има повишаване на средния тестов бал от НВО в сравнение с предходната година, като най-високи са постиженията в Смолян – 85.10%, Перник – 79.55%, Благоевград – 79.35% и София-град – 78.30%, а най-ниски са в Добрич – 68.55%, Шумен – 69.05% и Сливен – 69.60%.

Това стана ясно на пресконференция в МОН, на която бяха обявени резултатите.

Най-значимо повишаване на резултатите има в Плевен и Разград, а най-значимо понижаване – във Варна и Видин.