Ученици

17% от учениците употребявали наркотици

Приблизително 17% от всички ученици са опитвали наркотици, като 10% от учениците са опитвали марихуана, посочват резултатите от проучване, проведено от агенция НОЕМА по поръчка на Министерство на здравеопазването.

80% от учениците заявяват, че не биха опитали наркотик в бъдеще.

Малко повече от 6% от всички българи са опитвали наркотици и приблизително 5% от българите са опитвали марихуана. Най-употребяваният наркотик от българите е марихуаната.

Процентът от общо всички българи, които заявяват, че не биха опитали наркотик в бъдеще е 90%

Малко над 20% от анкетираните заявяват, че не се интересуват от темата за наркотичните вещества.

По-нисък е процентът на хората, използвали наркотик, които живеят в по-отдалечени райони. В най-малка степен информирани се чувстват представители на малцинствените групи.

Изследването е обхванало 1202 души от населението на страната на възраст между 15 и 65 години. Проведени са 200 интервюта сред хора с увреждания и други 200 сред хора от малцинствените групи.

Учениците, които пушат, изпушват средно между 4 и 10 цигари на ден, посочват резултатите от проучването.

Проучването също така посочва, че българинът пуши по-малко през последната една година, вкл. учениците.

Възрастните пушат по-малко преобладаващо заради по-високите цени на цигарите.

Причината пушачите сред учениците да намалеят не е финансова, а това, че тютюнопушенето вече не е модерно,  мястото му са заели наркотиците и преди всичко марихуана и синтетични наркотици – екстази.

Експертите коментират, че марихуаната се предлага на учениците преобладаващо на улицата и около училищата, а екстази в нощните заведения.