Училища

17 държавни гимназии ще бъдат ремонтирани по ОП „Региони в растеж“

17 държавни професионални гимназии от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище ще бъдат ремонтирани с пари от проект по ОП „Региони в растеж“.

Средствата ще бъдат осигурени безвъзмездно, след като Министерството на образованието и науката сключи договор с Управляващия орган на Оперативната програма.

В рамките на 30 месеца – до 21 юни 2019 г., ще бъдат предоставени общо 18 995 800 лв, от които държавата ще съфинансира 2 848 650 лв. С парите ще бъдат санирани сградите на училищата, ще се подменят отоплителни, ВиК и електро-инсталации. Ще бъдат ремонтирани спортни площадки и дворове. Във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания, с което ще се повиши привлекателността на училищната среда и условията за провеждане на учебния процес.

Според договора по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ се предвиждат ремонтни дейности в следните гимназии:

·       Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново;

·       Държавна търговска гимназия   „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов;

·       Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица;

·       Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново;

·       Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“ – гр. Велико Търново;

·       Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново;

·       Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево;

·       Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово;

·       Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч;

·       Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе;

·       Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – гр. Русе;

·       Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – гр. Русе;

·       Професионална гимназия по транспорт – гр. Русе;

·       Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе;

·       Професионална гимназия  по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе;

·       Професионална гимназия  по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – гр. Търговище;

·       Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище.

Източник: МОН