Ученици

1680 ученици са започнали работа по проект “Ученически практики“

5882 наставници, 1658 наблюдаващи учители, 486 консултанти, 407 училища и на 4300 работодатели са се включили в изпълнението на проект „Ученически практики“, стана ясно при отчитане на резултатите от него.

Като работодатели в проекта са се включили малки, средни и големи предприятия, занаятчии, общинската и държавната администрация, висши училища, театри, музей и държавната опера.

Благодарение на проекта „Ученически практики“ 1680 ученици са започнали постоянна работа, на същото място, на което са провеждали ученическа практика, а 3345 са учениците, които са стартирали почасова и сезонна работа.

По проекта е осигурявана практика и на ученици със специални образователни потребности (СОП). Практическото обучение в реална работна среда се е отразило положително на самоувереността и самочувствието на тези ученици. По проекта са получени още 3750 препоръки от работодатели, благодарствени писма и грамоти.

Работодателите по проекта са проявили инициатива за различни мерки за подкрепа на учениците като осигуряване на безплатен обяд, възстановяване на транспортни разходи на ученици с финансови затруднения, стимулирали са с парични награди ученици с добри резултати и затруднено материално положение.

В пресконференцията участва екипът на проекта, както и директори на професионални гимназии и представители на фирми и организации, участвали в него.