Мнения

16 600 неграмотни и слабограмотни ще бъдат обучени през 2015 г.

Очаква се броят на включените в обучение неграмотни и слабограмотни лица през 2015 г. да достигне 16 600 души, като най-малко 10 000 ще преминат през новосъздадените центрове за кариерно развитие за подпомагане на заети лица.

Предвижда се относителният дял на децата със специални образователни потребности в детските градини да бъде повишен с 2%. За 3300 деца ще бъдат създадени условия за активен двигателен режим, практикуване на спорт и спортна изява.

Само в Столична община се планира изграждането на 14 детски градини с осигурен прием на 930 деца в 33 нови групи.