Ученици

16 226 молби за еднократна помощ за първокласници подадени до края на юли

16 226 молби-декларации за отпускане на еднократна помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/2016 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца, са подадени до края на юли.

Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 10 649, които се отнасят за 10 831 деца. Отказите са 54, a в процес на обработка към края на месец юли са били 5523 молби. Към същия период на миналата година подадените молби са били 19 105 броя.

Право на тази помощ имат семейства с доход до 350 лева на човек от семейството. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Дирекциите „Социално подпомагане“ ще приемат молби-декларации за този вид помощ до 30 септември тази година. Молбите се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.