Институции

16 университета вдигат таксите за следване

16 университета увеличават таксата за следване за предстоящата 2018-2019 академична година. Това става ясно от проект на Решение за тарифите за обучението и кандидатстване във висше училище, качен на сайта на Министерството на образованието и науката (МОН) за обществено обсъждане. В него са включени 41 държавни учебни заведения, което на практика означава, че около една трета от тях предвиждат поскъпване на обучението.

17 висши училища пък запазват таксите без промяна, а Софийският университет (СУ) предлага както увеличение, така и намаление за някои специалности. Както „Монитор“ вече писа Алма матер предвижда скок на годишната такса по „Право“ и „Международни отношения“ от 739 лв. до 800 лв. Увеличението ще важи само за първокурсниците, които предстои да бъдат приети през следващата академична 2018 – 2019 година и ще следват редовно. От 560 лв. до 600 лв. пък се повишава и таксата за най-желаната специалност в СУ – „Психология“. Първокурсниците по „Педагогика“ „Неформално образование“ вече ще плащат по 530 лв. годишно, а не 485 лв. както беше досега. От 420 лв. пък до 460 лв. се увеличават таксите по „Регионално развитие и политика“, „Стопанско управление“ и „Публична администрация“.

Едновременно СУ предлага поевтиняване на таксите за 18 програми. Най-голямо намаление от 750 лв. до 200 лв. годишно се предвижда за специалностите „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Инженерна физика“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Комуникационна и физична електроника“, „Медицинска физика“, „Оптометрия“, „Физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“ и „Ядрена химия“.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ пък вдига с 40 лв. таксите за редовно и задочно следване в специалности като „Икономика“, „Администрация и управление“ „Туризъм“ и др. Увеличение в цената на обучението е предвидено и за първокурсниците по педагогика във Великотърновския университет. Те ще трябва да плащат с 50 лв. повече до 550 лв, в сравнение с предшествениците си. Югозападният университет „Неофит Рилски“ също предлага скок в тарифите за следване. Така например таксата за студентите по „Филология“, История и археология“ и „Филология“ се увеличава със 70 лв. до 680 лв.

Студентите по педагогика в Русенския университет „Ангел Кънчев“ вече ще плащат с 40 лв. отгоре на година до 520 лв. Със сто до 650 лв. пък се увеличава годишната сума за обучение в специалност „Социални дейности“ в Технически университет – Габрово. Скок в таксата за следване по педагогика предлага и Тракийският университет – от 500 лв. до 540 лв.

В списъка на вузовете предложили увеличение на следването влизат и два медицинските университета – в Пловдив и Плевен. Така например бъдещите доктори, които ще следват в Медицинския университет в Пловдив вече ще плащат с 250 лв. повече. Годишната такса за специалностите „Медицина“, Дентална медицина“ и ‘“Фармация“ скача от 950 лв. до 1200 лв. Студентите, които ще учат за акушерки и медицински сестри пък ще трябва да броят 785 лв., вместо досегашните 550 лв. Медицината в университета в Плевен също поскъпва, като годишната такса скача от 900 лв. до 1000 лв.

Увеличение очаква и бъдещите художници. Със 120 лв. до 1060 лв. скачат тарифите за всички специалности в степен „бакалавър“ в Националната художествена академия. Скок в таксите предлагат още Химикотехнологичният и металургичен университет в София, Университетът по хранителни технологии в Пловдив, Аграрния университет, Стопанската академия, Висшето училище по телекомуникации и пощи и Висшето транспортно училище.

Очаква се предложените такси да бъдат одобрени от Министерски съвет.

Източник: monitor.bg