Институции

16 нови сгради на училища и детски градини

8 нови сгради на училища и 8 детски градини ще бъдат изградени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Осемте детски градини ще са в София. По две нови училищни сгради ще бъдат построени в столицата, Пловдив, Варна и Бургас. Предвидените за целта средства са близо 80 млн. лева. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на Изпълнителна дирекция „Програма за образование“ Иван Попов пред БНР.

„Стратегически на национално ниво бяха определени конкретно четирите най-големи града в страната, които в последните години регистрират прираст на населението. Там нуждите от нови места в детските градини и училищата е най-осезаемо“, посочи той. По думите му статистиката относно неприетите деца в детски градини показва, че проблемът е най-сериозен в София.

Проектът за нови детски градини на Столична община трябва да бъде на стойност до 26,6 млн. лева. За нова сграда с капацитет до 4 групи се отпускат до 2,6 млн. лева, а за сграда с 5 и повече групи -до 4 млн. лв. Допуска се както изграждане на изцяло нови детски градини, така и на нови сгради към съществуващи градини.

Новите училищни сгради трябва да са задължително на съществуващи училища, без значение дали са основни или гимназии. „В тези градове често две училища съвместяват една сграда. Целта е те да могат да преминат на едносменен режим“, посочи Иван Попов. Максималният размер на финансирането за едно училище 6,6 млн. лева. Средствата са предназначени както за строителство, така и за оборудване и обзавеждане на училищата. Те не включват изграждането на STEM кабинети. Такива се предвижда да бъдат създадени отделно във всяко училище в страната.

Процедурата беше обявена на 27 февруари, крайният срок за подаване на проекти от четирите общини е 29 май. Новите сгради трябва да бъдат изградени до май 2026 г.