Институции

154 предложения за иновации в училищата са постъпили в МОН

В Министерството на образованието и науката постъпиха 154 нови предложения за иновации в 153 училища за учебната 2018/2019, съобщиха от МОН. Предложенията са от 68 общини и 70 населени места. Най-голям е броят на подадените училищни проекти от област Пловдив /24/, Бургас /19/ и София-град /16/. До 15 април 2018 г. Комисията за иновативните училища ще оцени всички постъпили училищни проекти.

Най-висок е процентът на предлаганите иновации, свързани с нови методи на преподаване. Предложенията за промяна засягат и организацията и/или съдържанието на обучението в училище. Голяма част от одобрените миналата година иновативни училища имат възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес и иновативната дейност през следващата учебна година. Те могат да включват различни ученици или випуски, както и нова, различна иновация от вече одобрените програми.

Най-често срещаните иновативни проекти от началните училища имат възпитателен характер. Те са свързани с екологични училищни инициативи. Обхващат дейности, които развиват креативните умения чрез изкуства. Целта е да се повиши интереса към четенето сред малките ученици.

В проектите, подадени от средните и основни училища, иновацията се изразява в новаторски методи за обучение в различни учебни предмети. Сугестопедичните методи на преподаване и учене също са предпочитани сред основните и средни училища.

Профилираните гимназии се стремят към повишаване уменията на преподавателите по чужди езици, както и към методите на преподаване и организацията на учебните часове. Бинарните уроци и интердисциплинарното проектно-базирано обучение са често срещани в проектите от профилираните гимназия.

Предложенията за професионалните гимназии целят децата да имат ранното кариерно ориентиране и да добият приложим професионален опит. Споделянето на опит и знания сред учениците от различни класове също е често срещано.

Често срещани са иновациите, които включват повишаване на компютърната грамотност, подобряване на материалната база /осигуряване на компютърни зали, дидактическо оборудване/, активно и интензивно IT обучение на учениците от основните училища и гимназиите.

Източник: news.bg