Училища

1500 компютърни кабинета с нов софтуер според процедура на МОМН

1500 компютърни кабинета ще получат нов софтуер от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) според открита процедура, финансирана от Европейския социален фонд. Поръчката се състои от две части, като първата включва доставка на софтуер за за управление и контрол на работните станции на потребителите в компютърните кабинети/зали от един администраторски компютър – лицензи за ползване на софтуера за 1500 компютърни кабинета, с поддръжка на неограничен брой потребителски станции в компютърен кабинет от една администраторска станция. Стойността на тази система е приблизително 382 000 лева.

Втората част от проекта е за доставка на софтуер, позволяващ възстановяване на настройките и състоянието на компютрите след рестартиране – лицензи за ползване на софтуера за 60 000 компютърни станции. Заложената тук сума е в размер на 500 000 лв. Обществената поръчка се финансира по схема „ИКТ в образованието“, а желаещите могат да кандидатстват както за двете позиции, така и за всяка поотделно. Срокът за получаване на искания за документи или за достъп до документи изтича на 16.10.2009 г. Оферти се подават до 26.10.2009, а на 27 октомври предложенията ще бъдат отворени.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/