Мнения

15 827 студенти със стипендии и 5 798 с награди по ОП “Развитие на човешките ресурси“

В края на миналата седмица бе обявено класирането за студентски стипендии и награди по проект BG051PO001 – 4.2.04 „Студентски стипендии и награди“ – втора фаза, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, информира пресцентърът на МОМН.

През летния семестър на учебната 2011/2012 година  15 827 студенти ще получат 5 месечни стипендии по 120 лв., а 5 798 студенти ще получат еднократни награди в размер на 200 лв.

В момента тече подготовка за третата двугодишна фаза на изключително успешния проект на Министерството на образованието, младежта и науката, който стартира през 2008 г. Тя ще е на стойност 47 млн. лв., и ще се реализира от началото на следващата академична година.

Класирането за стипендии и награди е публикувано на интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg.

Всеки кандидатствал студент може да провери индивидуалното си класиране като влезе в персоналния си акаунт. На посочената интернет страница може да бъде видяна подробна информация за проекта.