Ученици

15 111 ученици са участвали в януарското изследване

Проведеното през януари 2014 г. изследване, в което участваха ученици от 12-ти клас, е първата част от тазгодишното  наблюдение върху знанията и уменията  им по математика в гимназиален етап с акцент върху последните два класа от него.

Вторият етап ще се проведе през юни с учениците от 11. клас. Основните целите на изследването са следните:

– Да се диагностицира равнището на усвояване на знания и умения на учениците по математика в различни видове училища – профилирани, професионални и  средни общообразователни;
– Да се събере допълнителна информация за необходимата посока за усъвършенстване на действащите в момента учебни програми по математика.

В проведения през януари първи етап от изследването участваха 15 111 ученици от всички видове училища във всички области. Изследването се проведе чрез тест, съставен от 21 задачи с избираем и със свободен отговор като максималният брой точки бе 34. Учебното съдържание, включено в теста за изследването, бе върху задължителната подготовка в гимназиален етап до 11. клас включително. Съдържателната рамка е изготвена на базата на учебните програми и държавни образователни изисквания по математика.

След като се проведе изследването и с учениците в 11-ти клас ще се изготви сравнителен анализ на резултатите и ще се изведат следните характеристики на всяко от равнищата: най-типичното, което учениците могат да правят на съответното равнище; наличието на кои основни способности трябва да характеризират групата ученици на даденото ниво и кои дейности учениците могат да изпълняват на съответното равнище.

Пълен анализ на данните ще бъде направен след провеждането на втората част на изследването през юни 2014 г.

Още по темата