15 111 ученици са участвали в януарското изследване

15 111 ученици са участвали в януарското изследване

Проведеното през януари 2014 г. изследване, в което участваха ученици от 12-ти клас, е първата част от тазгодишното  наблюдение върху знанията и уменията  им по математика в гимназиален етап с акцент върху последните два класа от него.

Вторият етап ще се проведе през юни с учениците от 11. клас. Основните целите на изследването са следните:

– Да се диагностицира равнището на усвояване на знания и умения на учениците по математика в различни видове училища – профилирани, професионални и  средни общообразователни;
– Да се събере допълнителна информация за необходимата посока за усъвършенстване на действащите в момента учебни програми по математика.

В проведения през януари първи етап от изследването участваха 15 111 ученици от всички видове училища във всички области. Изследването се проведе чрез тест, съставен от 21 задачи с избираем и със свободен отговор като максималният брой точки бе 34. Учебното съдържание, включено в теста за изследването, бе върху задължителната подготовка в гимназиален етап до 11. клас включително. Съдържателната рамка е изготвена на базата на учебните програми и държавни образователни изисквания по математика.

След като се проведе изследването и с учениците в 11-ти клас ще се изготви сравнителен анализ на резултатите и ще се изведат следните характеристики на всяко от равнищата: най-типичното, което учениците могат да правят на съответното равнище; наличието на кои основни способности трябва да характеризират групата ученици на даденото ниво и кои дейности учениците могат да изпълняват на съответното равнище.

Пълен анализ на данните ще бъде направен след провеждането на втората част на изследването през юни 2014 г.

Още по темата

Коментари във Facebook