Учители

15 000 учители са обучени ударно за 2 месеца на 2018 г.

Близо 15 000 учители у нас са минали квалификационен курс ударно през последните два месеца на 2018 г. с евросредства.

Това показва първият междинен отчет на просветното министерство по мащабния проект за квалификация на педагогическите ни специалисти, финансиран с близо 20 млн.лв. по оперативна програма „Наука и образование“. От МОН тепърва ще анализират дали обученията са били ефективни, но пък вече е ясно, че сме изпълнили, поне на хартия, заложените по проекта индикатори.

Процедурата за квалификация е важна освен за повишаване на качеството на образованието, а и поради факта, че можехме да загубим средства по цялата европрограма, ако не бяхме отчели определен процент изпълнение по нея до края на 2018 г. Процедурата бе спряна през 2017 г., тъй като тогава от ЕК замразиха плащанията по програмата заради сериозни нарушения при изпълнението на някои проекти. Размразяването дойде през май месец 2018 г., а за целта от наша страна бяха взети редица мерки – Управляващият орган бе изведен от МОН и премина в Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, ведомството си самооряза 20% (50 млн. лв.) от 9 от т.нар системни проекти (чийто бенефициент е МОН), финансова корекция от 10% бе наложена и за втора група проекти, чиито бенефициенти са училища, НПО-та и т.н. Самата процедурата за квалификация се забави почти фатално. За да я спаси, изпълнителната агенция я прекрати и обяви наново с опростен механизъм. Заложеният индикатор за изпълнение бе за 11 200 включени в обучение учители до края на 2018 г.

Оказва се, че сме преизпълнили плана – до края на 2018 г. са били обучени 14 223 учители от цялата страна, от които 2091 за прилагане на съвременни методи за оценяване, гласи отчетът на МОН. Той е за периода от 4 октомври до 31 декември м.г. От отговори на МОН става ясно, че обученията са започнали на 10 ноември м.г., т.е реално дните за обучения са били максимум 50. Така излиза, че на ден през ноември и декември месец на 2018 г. у нас са се провеждали по 284 обучения. Разхвърляни по 28-те области, това прави грубо по около 10 обучения на област.

От МОН засега нямат детайлна информация за обученията – в кои области са били най-много те, учители по кои предмети са участвали най-много и т.н. Оттам посочват, че въпросните обучения са по дейност 1 – за „подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита“. Въпросните кредити, всеки от който трябва да е поне по 16 часа (8 от които присъствени), бяха въведени с новия училищен закон през 2016 г. – педагозите у нас вече трябва да имат по минимум три квалификациони кредита за 4-годишен период. „Предстои министерството да извърши анализ на данните от първата кампания по различни показатели“, посочват от МОН.

От инструкциите към самия проект става ясно, че дейност 1 включва три области – обучения за ползване на иновативни методи в преподаването и оценяването, за прилагане на модели за създаване на позитивна училищна среда и за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции. Организирането на обученията е делегирано на регионалните управления по образование в цялата страна. Курсовете могат да се провеждат от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации, които имат одобрени програми за обучения, включени в регистъра на МОН.

Източник: segabg.com