Училища

15 млн. лв си разпределят университетите – отличници

Общо 15 млн. лв ще си разделят високо оценените от рейтинговата система български университети, пише „Сега“. Постановлението за отпускането на средствата ще бъде гласувано днес на редовното заседание на правителството.

Парите отиват за лидерите в 50 професионални направления в системата за рейтинг.

Най-голяма тежест -45%, ще имат реализацията и връзката с пазара на труда. В тази група влизат осигурителен доход на завършилите, безработица, приложение на полученото образование и принос към осигурителната система.
Качеството на учебния процес е с 30% тежест.

5%-на тежест ще има броят на преподавателите на основен трудов договор само в съответното учебно заведение.

Останалите 25% е тежестта на индикаторите, с които се измерва научната дейност на университета. В тази група влизат цитируемост, публикувани статии, докторски програми и др.

Последното условие за отпускането на бонусите за качество е нивото на безработица да е под 6% от випуска.

Вузовете, класирани на първо място в направленията „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“, ще получат 25% върху субсидията за същата група специалности, уточнява още изданието.

За обучение по направленията „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“ се предвиждат допълнителни 12.5 на сто върху отпусната от държавата субсидия.

Очакванията са тази година „лъвския пай“ да отиде за СУ, ТУ-София и Медицинския Университет в София. Миналата година бяха разпределени двойно по-малко пари. Бонуси за качество тогава получиха 19 от 37 държавни университета.