Мнения

15 държавни професионални гимназии ще бъдат ремонтирани със средства по ОПРР

15 държавни професионални гимназии в областите Видин, Враца, Монтана и Плевен ще бъдат ремонтирани със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Парите за тях ще се предоставят на МОН безвъзмездно по силата на сключен договор с Управляващия орган на Оперативната програма. За ремонтите са предвидени 18 557 000,00 лева. 15 773 450,02  лв. от тях са средства от ЕС, а българската държава ще съфинансира проекта с 2 783 549,98 лв.

В училищните сгради ще бъде подобрена енергийната ефективност, ще се подменят отоплителни, ВиК и електроинсталации и ще се ремонтират спортни площадки в дворовете. Във всички сгради ще бъдат създадени и условия за достъп на хора с увреждания. Проектът за ремонтни дейности предвижда и доставка на модерно оборудване. Така средата и условията за обучение ще станат по-добри в следните гимназии:

• Професионална  гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин;

• Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ – гр. Видин;

• Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ – гр. Козлодуй;

• Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Враца;

• Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – гр. Монтана;

• Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана;

• Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“ – с. Владимирово;

• Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана;

• Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен;

• Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен;

• Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Плевен;

• Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – гр. Кнежа;

• Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен;

• Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен;

• Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги С. Раковски“ – гр. Плевен.

Източник: МОН