Ученици

1439 паралелки за кандидатстващите след седми клас

1439 паралелки са предвидени в държавния план-прием за кандидатстващи ученици след седми клас през учебната 2014-2015 г.

Профилираните паралелки в средно-образователните училища (СОУ) в цялата страна ще са 819, а в професионалните гимназии – 620  паралелки.

През тази учебна година седмокласниците са 61 844.

В София – град са заявени 201 профилирани паралелки в СОУ и 99 в професионалните гимназии, а завършващите седми клас са 9922.

Източник: Пресцентър на МОН