Учители

14.1 млн. лв изплатило МОМН за обезщетения на учители през 2011 г.

Над 14 млн. лв за обезщетения в системата на средното образование са отишли през миналата година, сочи справка на МОМН, изготвена по запитване на всекидневника „Сега“. Сумата е изразходвана за обезщетения на 5625 учители, психолози и педагогически съветници.

Изданието уточнява, че от извадката не става ясно какъв е броят на непедагогическия персонал, който е получил пари за същия период.Парите идват от бюджета на националната програма за оптимизация на училищната мрежа.

Тя е с три модула. Първият предвижда на общините да се изплащат суми за закриване или преобразуване на училища, а вторият е за рационализация на мрежата от професионални училища. Третият модул предвижда изплащане на обезщетения при пенсиониране, за неизползвани годишни отпуски и при закриване или намаляване на работещите в училищата.

Общият бюджет на цялата програма е 14.8 млн. лв., от които 8.7 млн. са за обезщетения на персонала. Недостигът от 5.4 млн. лв. ще се набави от средства, които остават неизразходени по други национални програми за образование и от бюджета на МОМН.

Един от основните проблеми в системата е големият брой натрупани отпуски. Учителите имат право да почиват 48 дни в годината и този отпуск да се заплаща. За синдикалните членове почивката е 56 дни. Почти няма случай обаче отпускът да се взима в рамките на календарната година и дните (в много случаи доста) се натрупват за следващата. Така при пенсиониране, освен полагащите се брутни заплати на учителите, те получават и редовни заплати, натрупани от невзети отпуски.

През 2011 г. в страната са били закрити десет училища. Пет от тях са общински, а две са специални. За тях на местните власти и на един регионален инспекторат са изплатени 1.2 млн. лв. Останалите три училища са били закрити след приключени съдебни спорове, уточниха от МОМН.