Институции Учители

14 000 педагози изкараха бързи курсове на обучение

14 223 педагози от детски градини и училища изкараха бързи курсове за обучение.

Те се проведоха в периода 4 октомври 2018 г. – 31 декември 2018 г. по първата част от проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на образователното министерство. Всеки успешно завършен курс пък ще влиза и в портфолиото на учителите, като на тях им се присъждат между 1 и 3 квалификационни кредита в зависимост от продължителността му.

При реализацията на първата фаза на проекта всички заложени индикатори на изпълнение са преизпълнени. Педагозите до 34-годишна възраст е трябвало да бъдат 1200, докато обучените са почти двойно – 2317. Учителите между 34 г. и 54 г., които са участвали в програми за повишаване на квалификацията по оперативната програма, са 11 906. За изпълнението на първата фаза те трябвало да бъдат 9000. От всички обучени специалисти в курсове за прилагане на съвременни методи за оценяване са изкарали 2091 педагози.

Няколко от квалификационните проекти се създадени от проф. Тони Чехларова, ръководител на секция Образование по математика и информатика в Института по математика и информатика – БАН. Тя е подготвила над 10 обучения за педагози от детските грани и училищата, които са свързани с развитието на дигиталните компетентности, използването на иновативни техники. Чехларова обясни, че по време на обученията педагозите трябва да се справят и със задачи извън техния обсег, за да преживеят изследователския подход с непознати за тях неща. „Важно е учителят да проиграе ситуацията, да допусне грешки и да види каква би била ползата от различни те методи в клас“, подчерта тя. По време на едно от упражненията чрез движенията на конкретните предмети се решават математически задачи. С помощта на математиката и геометричните обекти се развива моториката, обясни Чехларова.

Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години като трябва да приключи до 31 декември 2022 г. От 1 март тази година започна регистрация на нови програми за обучения, с които обучителните организации, университетите и научните институти ще се включат във втората кампания. От 18-и март пък педагогическите специалисти от цялата страна могат да избират от над 3000 програми на обучение, в които желаят да участват. Със старта му ще бъде въведена и рейтингова система. Учителите ще попълват анкетна карта за удовлетвореност от обученията, които са преминали, обясни ръководителят на проекта Петя Кръстева. Тя ще бъде попълвана два пъти – преди старта на квалификацията и след нея, за да се проследи как прилагат наученото. Кръстева обясни, че някои курсове пък могат да завършват и с демонстрация на новите методи в класната стая. Оценяването ще се случва от страна на други преподаватели в училището. Качеството на обученията ще се проследява и от външен изпълнител, каза още Кръстева.

Източник: monitor.bg