Училища

14 училища в Плевенско са с външни тоалетни

Цели 14 училища в област Плевен не разполагат с нормални тоалетни и учениците им са принудени да напускат основната сграда, за да посетят санитарните помещения. В три от тях няма дори течаща вода, алармираха от Районната здравна инспекция.

От там успокояват, че засега няма опасност от зарази.

В село Пелишат например се обучават 67 деца от първи до осми клас, като всички са принудени да ползват външна тоалетна без вода. За нея се грижи хигиенистка, която споделя, че подобно съоръжение се поддържа изключително трудно, особено през зимата.

Проблемът е, че няма нормативна уредба, която да задължи училищата да изградят вътрешни санитарни възли. Съществуват норми за проектиране, които уточняват броя на тоалетните клетки. Те трябва да са съобразени с броя на паралелките.

Проблем на ръководствата на училищата е как ще решат въпроса. В училищата в селата, където има малко ученици и съответно по-малко пари в делегирания бюджет обаче задачата е на практика без решение.

30 000 лева са необходими за вътрешни тоалетни в училището в Пелишат, споделя директорът Петя Хаджиева.