Учители

138 педагози обмениха добри практики на форум във Варна

138 педагози се включиха във форума „Детският и началният учител двигател на мотивацията“. Конференцията е заключителна  за първата учебна година, от съществуването на  Регионалния методически съвет към РУО-Варна. Създаден е по инициатива на началника на управлението по образование Венцеслава Генова.

Варна е първият град с подобна структура, която е изцяло доброволна и не е разписана в новия закон за училищното и предучилищно образование. „Целта на този съвет е да подпомогне методически всеки млад учител и колегите да споделят помежду си добри практики от всички етапи и сфери на образование. Все повече млади хора се насочват към професията“, отбеляза Ваня Пеева – старши експерт за обучение в начален етап към РУО-Варна.

В България образованието е доста стабилно, но това, което можем да почерпим като опит от другите страни е организацията на средата, допълни тя.

За първата година от работата на Регионалния методически съвет към РУО-Варна са организирани открити педагогически ситуации във всички общински и частни училища в областта. Споделени бяха интересни практики в сферата на педагогическото общуване, както и полезен опит от методическа гледна точка, като например използването на дигитални инструменти по време на урока, разкри Ваня Пеева. Една от инициативите на Регионалния методически съвет е под наслов „Чети ми, слушам те“. Тя цели да насърчи грамотността сред подрастващите.

Източник: chernomore.bg