Ученици

1345 кандидат-студенти на предварителен изпит по БЕЛ в Софийския университет

Днес в Софийския университет се проведе предварителният изпит по Български език и литература, а участие в него взеха 1345 кандидат-студенти. Те трябваше да избират между Иван Вазов и съпоставяне на Ботев и Далчев при развитие на темите си.

Кандидат-студентите имаха право да избират между Геройство и срам в “Епопея на забравените” на Иван Вазов от цикъла “Епопея на забравените” или по есето, което е от цитати на Христо Ботев (“Не оставяй да изстине буйно сърце на чужбина” от “Моята молитва”) и Атанас Далчев (“Ти не ме оставяй да загина, господи, преди да съм живял” от “Молитва”).

Първата тема бе изтеглена от кандидата от София Ангел Острянов, а втората – от Лазарина Николова.

Основните изисквания са да се познава материалът, кандидат-студентите да притежават умения да конструират текст, да интерпретират и да са грамотни, заяви след изтеглянето на темите доцент Иван Иванов – председател на Изпитната комисия, цитиран от news.bg.

“Нивото на кандидат-студентите в последните години определено пада”, признава не без съжаление Иванов.

“Пропуските са в подготовката или така казано във все по-малкото познаване на литературата, а всичко останало са детайли, заключи той.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Културология; Библиотечно-информационнни науки; Архивистика и документалистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт, пише още news.bg.