Ученици

13-ият панаир на тренировъчните фирми ще е през април

Центърът на учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ) в средните професионални училища в партньорство с Българския форум на бизнес лидерите организират ХІІІ Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми „ТФ ФЕСТ 2010- Млад предприемач“. Събитието ще се проведе на 22 и 23 април 2010 г. в Международен панаир – Пловдив, който е съорганизатор. Изложението подкрепят и Сдружение „Българска тренировъчна централа”, Ротари България, „Дистрикт 2482“ и „МИЕЛ Тревъл“.

В ТФ ФЕСТ 2010 ще могат да участват тренировъчни фирми, които са регистрирани или пререгистрирани в Търговския регистър на ЦУТФ не по-късно от 15.02.2010. Самите учебно-тренировъчните фирми ще могат да се регистрират за участие в ТФ ФЕСТ, като изпращат в Центъра на УТФ по пощата заявка в срок до 28.02.2010 г. По време на панаира ще има четири конкурса, които ще се проведат на 22 април. Те ще бъдат в категориите “Комплексно представяне”, “Фирмено облекло”, “Панаирна промоция” и “Мис и мистър ТФ ФЕСТ”.
До състезанията ще бъдат допуснати екипите на всички регистрирани за участие в ТФ ФЕСТ 2010 тренировъчни фирми от страната и чужбина. Бюджетът на ТФ ФЕСТ 2010 предвижда финансиране на участието на 100 учебни фирми.

До участие в ТФ ФЕСТ 2010 на собствени разноски ще бъдат допуснати и всички некласирани тренировъчни фирми от страната, както и тренировъчни фирми от други страни, членуващи в Световната мрежа EUROPEN/РENINTERNATIONAL.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg    и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/