Институции

13 ВУЗ-а вдигат таксите с до 270 лв.

13 държавни висши училища вдигат размера на таксите за обучение от 30 до 270 лв. (5% до 63% ) спрямо сумите за миналата учебна година.

Това реши Министерски съвет, след като утвърди таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за новата академична 2019/2020 година.

Най-голямо е увеличението в ТУ Габрово. Бъдещите студент на ВУЗ-а в задочна форма на обучение в техническите науки ще плащат 270 лв. повече спрямо колегите си от по-горен курс. Освен в ТУ Габрово, увеличение на таксите и в Техническият университет – Варна, Националната художествена академия, Икономическият университет – Варна, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, УНИБИТ, НАТФИЗ, СУ и др.

В Технически университет – Варна за всички професионални направления в област „Технически науки“ , „Общо инженерство“, „Социални дейности“ и „Растениевъдство“ редовни бакалаври скачат със 100 лв. В НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ новоприетите студенти във всички специалности ще плащат със 150 лв повече – от 1500 лв на 1650 лв. В СУ „Св. Климент Охридски “в 11 специалности има увеличение на таксите. Сред тях са всички във Факултет по журналистика и масова комуникация, които стават 600 лв., „Туризъм“, „Европеистика“ и „Политология“, „Философия“, които ще плащат с 40 лв. повече. Най-голямо е увеличението за задочното обучение по „Филология“ – със 100 лв. В Икономическият университет във Варна таксите във всички бакалавърски програми, с изключение на „Информатика и компютърни науки“, която остава 900 лв., скачат на 530 лв. вместо досегашните 462 лв.

За учебната 2019/2020 г. намаление на таксите за студенти има при Висшето строително училище „Л. Каравелов“ – София, от 17%. То е при професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, отнася се за задочна форма на обучение и е 450 лева (при 540 лева за настоящата учебна година).

19 държавни висши училища пък запазват настоящия размера на таксите за обучение.

Средно с 20% (от 50 до 150 лева) увеличението на таксите за обучение на докторанти в 5 държавни висши училища – ХТМУ, МУ – Варна, НАТФИЗ, ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, и УНИБИТ. При 28 висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение спрямо тези от учебната 2018/2019 г.

Предложените такси за учебната 2019/2020 година ще обхванат над 160 000 брой учащи, в т.ч. 155 000 студенти и 5000 докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища.

Източник: monitor.bg