Училища

1222 екипа ще връщат децата в училище

Сформирани са 1222 екипа за обхват с 18 244 експерти, за да могат всички деца, които подлежат на образование, да бъдат обхванати от системата. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов пред БНР. Все повече деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище, са обхванати от механизма, при който си взаимодействат МОН, Министерството на труда и социалната политика, МВР и други институции.
Министър Пенов увери, че цялата изпълнителна власт ще направи всичко възможно, за да не се стигне до т.нар. дървени ваканции. В МОН има събрана информация за начините на отопление на училищата в страната, за да се знае какви механизми са необходими, за да се осигурят недостигащите финансови средства.

В 2347 училища и 1799 детски градини ще започне учебната година, подготвени са всички учебни материали за учениците. Училищата разполагат със значително количество техника – компютри, електронни дъски и т.н. Ремонтите в 900 образователни институции са приключили, а там където продължават, няма да попречат на учебния процес.

„Учебната година ще започне присъствено, искам така и да остане“, каза проф. Пенов. Той уточни, че с Министерството на здравеопазването е прието общо решение да не се прекъсва цялостният учебен процес заради Covid ситуацията. „Когато в една паралелка има заболели деца, едва тогава може да се стигне до обучение в електронна среда на самата паралелка, а не на цялото училище“, каза министърът на образованието и науката.


Той коментира и оспорената наредба за конкурсите за директори на училища. „Радвам се, че оспорването се случи в самото начало. Когато се уточни съдържанието на наредбата, във вида, в който отговаря на закона, тогава ще се редактира това съдържание и ще се провеждат конкурси по реда, предвиден в нея“, обясни министър Пенов. Според него от професионалните среди, а не от политическата воля трябва да излезе предложението за формата на управление на училищната дейност.

Източник: МОН