Институции

1200 лева заплата за студент социален работник

Месечна заплата от 1200 лева бруто за студенти, завършващи специалност „Социални грижи“, ще осигури държавата по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ от началото на 2020 година.

Това е средната заплата за сектора, заяви зам.- министърът на труда и социалните грижи Зорница Русинова на семинар в Боровец. Целта е да се привлекат нови социални работници, като осигуреният финансов ресурс е 10 млн. лв. На практика заплатата за новите социални работници ще е с около 100 лв. по-висока от тази на младите учители след очакваното увеличение и на тяхното възнаграждение със 17 на сто от догодина, сочат сметките.

„Още през следващия месец ще се опитаме да привлечем студенти по социални дейности и в рамките на 1 година ще покриваме възнаграждения им, този ресурс ще покрие около 500 души“, добави Русинова.

Социалното министерство ще субсидира и вече действащите социални работници, като им добави половин минимална работна заплата за период от 6 месеца, като по този начин ще се компенсира и разминаването във възнагражденията на тези служители, коментираха експертите от министерството.  Други 14 милиона пък са предвидени за изграждане на нови центрове за деца

в маргинализираните общности и махалите, заявиха от социалното министерство. Тези услуги са подготвителни за децата, подкрепят малцинствените общности за социализация и са вариант за тази част от обществото да не отпада от образователната система. Тези 14 милиона ще са равно разпределени – критериите са свързани с броя и съотношението на децата. Ще бъдат изградени между 10 и 15 нови центъра, там където има най-голям недостиг и въобще липсват детски ясли и градини.

Междувременно стана ясно, че помощ под формата на памперси, кошарка, мляко и други необходими за бебета консумативи ще се осигурят за майките, отглеждащи децата си под линията на бедността, както и самотните майки. Това ще е нов тип услуга в следващия програмен период (2021-2027) по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, заяви Зорница Русинова на семинар в Боровец.

Допълнителните пакети за лична хигиена ще са нов вид допълнително материално стимулиране на най-бедните, като ще им се осигурят освен хранителни продукти и козметичен набор за хигиена, коментираха експертите от социалното министерство.

Предвижда се също да се акцентира върху дистрибуцията на хранителни продукти по домовете, както и да се изготвят индивидуални хранителни пакети за хора над 70-годишна възраст.

Анна Ангелова от Агенция социално подпомагане пък съобщи, че според проучване на общините хората искат да се подпомагат семейства с деца от 0 до 3 години и да получават храна от млечна кухня, защото все още около 19% от децата в България не ядат месо и плодове поради липса на възможност. Според експертите от МТСП този тип услуги са най-подкрепящи и приемащи се от нуждаещите се хора.

По данни на АСП в момента около 50 000 души получават ежедневно топла храна, а общините, предлагащи услугата, са 211. Целта е обхватът да се разшири и повече хора и общини да имат възможност да ползват услугата.

Средствата, предвидени за ресурса, се очаква да бъдат двойно по-големи за предстоящия програмен период, заяви още зам.-министър Русинова: „Очакваме ресурсът да е около 4 милиарда лева – половината ще са за развитие на пазара на труда, а 2 милиарда са предвидени за социално включване“, добави тя.

Източник: monitor.bg