Мнения

120 млн. повече за образование в Бюджет 2013

Средствата за образование догодина ще се увеличат с повече от 120 млн лв, показват предварителните разчети за Бюджет 2013 на министерството на финансите.

76 млн. от тях ще са за увеличение на единните разходни стандарти и целеви добавки за финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета.

През учебната 2011/2012 г. броят на учениците в България е бил малко повече от 608 хил.

Останалите пари ще са за университетите и държавните висши училища в зависимост от оценката за качеството на обучението.

Приходната част на бюджета за догодина се увеличава с 1,796 млрд. лева спрямо 2012 г. Социалните разходи в бюджета за догодина нарастват с над 790 млн. лева.