Мнения

120 млн. лева са отделени за целодневно обучение през тази година

Главният секретар на МОН г-н Красимир Вълчев запозна участниците в конференцията „Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи“ със средствата, които Министерството е вложило за финансирането на целодневната организация на учебния процес в средното образование.

„През 2009 г. за целодневна организация в училище бяха предоставени 18 милиона лева за 37 000 ученици, а през тази година са отделени повече от 120 милиона лева за над 200 000 ученици. Един час от това целодневно обучение в училище е за спорт“, каза г-н Вълчев.

По думите му целодневната организация на учебния процес трябва да стане по-ефективна и привлекателна за учениците, като за тази цел ще се използват средства от новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Със средства от програмата ще се организират разнообразни занимания по интереси за учениците, част от които и за спортни дейности.