Ученици

12.5 % от общо над 1 млн. деца са в риск от отпадане от училище

Качеството на живот на децата представи в предаването „Радиоприемница“ по Радио-София, Мариана Писарска от сдружението „Деца и юноши“. Според нея 12.5 % от общо над 1 млн. деца е сериозно число за риск от отпадане от училище.

Този процент показва, че не се справяме добре с превантивните мерки или нямаме адекватен подход, въпреки че рисковете си личат по неизвинените отсъствия, слабия успех, социални и семейни причини, липса на приобщаващо образование, както и икономически причини, заяви Писарска.

През 2015 година бедните деца са били над 270 хил., а относителният дял на деца, които живеят в материални лишения е бил 54%. Ние живеем в материален свят, а семействата на тези деца не успяват да се справят със задоволяване на техните нужди.

Въпреки че има много проекти, по които се търсят нови подходи за задържане на децата в училище, не е достатъчно, защото тези деца остават в т.н. джобовете на бедност, извън системата на училището, уточни Мариана Писарска.

Източник: http://bnr.bg/sofia