Ученици

12 000 ученици в дуално обучение

Близо 12 000 ученици са включени в дуално обучение след стартирането му преди седем години. Ако през учебната 2016/2017 г. само 353 ученици започват обучение чрез работа, през сегашната учебна година те са вече 11 705.

За този впечатляващ ръст съобщи министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на конференция за ролята на частните компании за ефективна система на професионално образование, организирана от Посолството на Швейцария, МОН и Българо-швейцарската търговска камара в София.

Министър Пенов отбеляза, че благодарение на стартиралия през 2015 г. швейцарски проект ДОМИНО в България е създаден модел и е изграден капацитет за прилагане на принципите на учене чрез работа в системата на професионалното образование. Над 70 % от участвалите в проекта работят в предприятията, в които са обучавани.

Проф. Пенов изтъкна, че държавата съдейства и ще продължи да помага за разширяване на сътрудничествата между училищата и бизнеса. Възможност за връзка е вече създаденият към Министерство на икономиката регистър на работодатели, които желаят и имат право да се включат като партньори в обучението. Учениците в тези паралелки получават стипендии, а в XI и XII клас имат право да сключват трудови договори.

Дуалното обучение е подкрепено и от проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, изпълняван от МОН. В него са включени 159 училища с повече от 9000ученици и с 694 работодатели-партньори. Обучени са 761 преподаватели и 881 наставници. Проектът е на обща стойност 24 млн. лева и се финансира със средства от Европейския социален фонд.

Министър Пенов обаче посочи, че все още работодателите се въздържат да инвестират и подготвят ученици, защото нямат гаранции, че те ще останат в тяхната фирма.

Източник: МОН