Ученици

117 000 седмокласници и десетокласници на изпит

Над 117 000 седмокласници и десетокласници се очаква да се явят на националните външни оценявания по български език и по математика тази седмица. Те полагат изпитите в училищата, в които учат, и се допускат до залите срещу документ за самоличност. Пишат с черен цвят на химикалката.

Утре от 9 часа е изпитът по български език и литература за 62 877 седмокласници. Те ще са разпределени в 1 700 училища и 5 681 зали. Ангажирани са над 11 000 квестори. Изпитът продължава 150 минути.

Тестът се състои от 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени и включват избор от четири възможности за отговор. Има 6 задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор.  Последната задача е преразказ  на неизучаван художествен текст.

От 11 часа започва изпитът по български език и литература за над 54 500 десетокласници. Националното външно оценяване за тях ще се проведе в 1023 училища и 4592 зали. Ангажирани са над 9 000 квестори.

Изпитът по БЕЛ в края на първия гимназиален етап  е тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има една задача за редактиране и една с  разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV).