Ученици

1159 на предварителен изпит по математика в СУ

В Ректората вчера кандидат-студент от Хасково изтегли вариант №2 на изпита по математика II. Кандидат-студентите, които бяха заявили да се явят на изпита, са 1159 души.

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат информатика, приложна математика, математика и информатика, компютърни науки, софтуерно инженерство, информационни системи и други.