Мнения

1139 нови професори за три години

От 2011 г. до края на 2013 г. сме произвели 1139 професори и 1324 доценти. Това отговори на депутатско питане в края на миналата седмица министърът на образоването и науката проф. Анелия Клисарова.

Въпросът беше относно идеите на ръководството на Министерство на образованието и науката по отношение на евентуална реформа в принципите и конкретните политики за развитието на академичния състав.

Просветният министър осъществява контрол върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академични длъжности, обясни Клисарова и подчерта, че за периода от 2011 г. досега са извършени проверки на над 150 процедури и не са установени съществени нарушения, които да повлияят върху резултатите.

Субективизъм при оценките в рецензиите е най-често срещаното обвинение във въпросните сигнали.

„По този проблем обаче министерството не би могло да изразява категорично мнение, тъй като става дума за специфични познания по отделните научни области и професионални направления, коментира министърът, цитиран от bews.bg.

За да се избегнат подобни съмнения е било проведено проучване сред академичната общност. На базата на получените становища, както и на чуждестранния опит, се е формирало виждане за въвеждане на минимални национални наукометрични показатели.

„Целта е да се повиши контролът на процедурите за избор и подобряване на кариерното развитие на младите учени“, обясни Клисарова.

Още по темата