Институции

110 милиона лева от парите по ОПНОИР ще отидат за регионални научни центрове

110 милиона лева от парите по оперативната програма ще отидат за регионални научни центрове. „В момента 80-85 на сто от  финансирането за наука и от научния капацитет са концентрирани в столицата“, аргументира това решение министър Денков.

Парите ще отиват не само към университетите, които се намират извън София, а и към регионалните центрове на БАН и филиалите на столичните университети в страната.

Източник: МОН